top of page

LEDET- OG FRITRENING

Team Sotra

Når: Tirsdager 17.30-19.30 (enkelte lørdager 10-12 vil også kunne bli benyttet)

Med hvem: Tobias Brandt og Petter Brurås (tidligere aktive utøvere i klubben)

For hvem: Unge og voksne fra 85 cm3 og opp, både uerfarne og erfarne

Hva vi gjør: Grunnleggende kjøreteknikk, som sporvalg, hopptrening, svingteknikk, balanse, start-trening, etc

Pris: Kr 500 pr halvår, påmelding (Kontakt oss)

Knattecross

Når: Onsdager 17.30-19.30

Med hvem: Frode Vabø (hovedkontakt)

For hvem: Barn 50-65 cm3 og nybegynnere på 85 cm3, også for medlemmer i andre NMF-klubber

Hva vi gjør: Fri kjøring på startsletten, knattebanen og deler av hovedbanen. Aktivitetsleder er tilgjengelig for veiledning.

Pris: Baneavgift 100kr

Fritreninger

Når: Torsdager 17.30-19.30 og lørdager 1200-1500

Med hvem: Vakthavende sikkerhetsleder

For hvem: For alle medlemmer i NMF-klubber, 50-450 cm3, øvede og nybegynnere.

Hva vi gjør: Fri kjøring på startsletten, knattebanen og hovedbanen. 

Pris: Baneavgift 100kr pr kjørende

bottom of page